Krops og Psykoterapeutisk tilgangVi rummer vores følelser og mærker vores behov med kroppen, hvis ikke vi har kontakt med vores krop, ryger vi op i hoved og/eller ovre i hvordan andre tænker eller føler, og kan ikke mærke os selv. Dette kan være en overlevelses strategi, for enten at slippe for at mærke fordi det er/eller har været for svært at være med de følelser/fornemmelser, og det kan også være at det ikke er lært, da man var barn.


 Når vi er for meget i tankerne kan vi ikke mærke hvad vi egentlig har brug for, for at vi er i balance med os selv, og vores egne behov.

Ved hjælp af kropslige øvelser, samtal terapi og åndedrættet, i en nærværende samhørighed med dig selv og terapeuten- kan vi skabe plads i kroppen og sindet til at rumme, og begynde at opbygge overskud og ro, og blive mere nærværende, i første omgang over for dig selv, og dine behov.
Herfra kan vi forløse stress, depression, angst, traumer, mindreværd, vrede og give de gode egenskaber såsom livsglæde, energi og overskud, og ikke mindst selvkærlighed tilbage

Uanset hvad der er sket i ens liv, er der altid et sted der er uberørt og stærkt ,og det er her vi skal hente ressurcer til at opbygge dig igen.

Hvordan arbejder jeg?


Når man er udsat for stor stress og negative hændelser i sit liv, som man ikke har kunne rumme af forskellige årsager- kan kroppen og sindet reagere ved at trække sig sammen.

 Denne forsvarsmekanisme træder i kraft for at beskytte sig selv, for ikke at gå i stykker - livet bliver for overvældende.

Det er ikke selve hændelsen, der afgør hvor kraftig denne sammentrækning er, men hvor stress følsom man er på tidspunktet og efter det er sket.

 Disse ”lukninger” gør at vi ikke kan få adgang til vores livsenergi og kan b.la. manifestere sig som angst, depression, modløshed, manglende lyst til at være sammen med andre, måske er man ikke den samme som før, kronisk stress, manglende søvn eller fx for stort søvnbehov og mange andre diffuse psykiske og uforklarlige kropslige symptomer

Sammen finder vi frem til disse lukninger - og dine styrker - og arbejder os op omkring dem i et roligt tempo, så du kommer stærkere ud på den anden side.

  Jeg arbejder ressourceorienteret 

og vil i tæt samspil med dig finde frem til dine ressourcer.

 Måske du oplever at de for tiden er gemt lidt væk, men jeg lover dig, at de er der et sted, der er et sted i dig du er meget stærkere en du kan forestille dig. Vi arbejder sammen i dit tempo, og dossering er vigtigt- de største forandringer sker ved små skridt, så processen kan integrere sig, og blive en del af dit nye jeg.

I mit terapeutiske arbejde, arbejder jeg både kognitivt via samtale terapi og via kroppen, så du lære at forstå og mærke krops sansninger, jeg bruger også åndedræts øvelser, og guidede meditationer.

Vi samler et forløb der passer til dine behov

 Jeg er uddannet Traume terapeut fra Bodynamic International og udannet åndedræt og meditationslære ved Art of living international jeg arbejder ud fra at opbygge dig "uden" om traumerne for at skabe ressourcer og indsigt, og derved kunne rumme traumet, og de følelser og sansninger du oplever, eller måske har lukket ned for.

 Således skabes der mulighed for at tidligere oplevelser og sansninger kan rummes, og integreres i dit nervesystem, hvilket er grundlæggende for at kunne arbejde med et traume/hændelse og svigt

 Herfra kan du komme tilbage til din krop og finde dig selv. Når vi har opbygget ressourcer og et "trygt nok sted" inde i dig og omkring dig, så du kan rumme oplevelserne- uden at blive overvældet 

 ( når man er overvældet af noget kan det komme til udtryk ved angst symptomer, stress i kroppen, man oplever at forsvinde fra sig selv, bliver tom i tankerne mm.) 

 Når der er bygget et fundament, kan vi gå ind og arbejde direkte med traumerne.


Sammen finder vi frem til disse lukninger - og dine styrker - og arbejder os op omkring dem i et roligt tempo, så du kommer stærkere ud på den anden side.
"Har været igennem et længere og helt igennem fantastik forløb med Carina  hvis du har viljestyrke og klar på at gøre en forskel for dig selv , så vil jeg under alle omstændigheder henvende mig til Carina! Hun har simpelhent gjort mirakler for mig og jeg udvikler mig kun mere og mere eftersom jeg har har haft med Carina at høre  hun støtter mig stadig enormt meget  tak for dig Carina god karma og masser af kærlighed din vej "

Sarah Papaye